BLI MEDLEM.

Medlemskap för en  enskild kostar fn 150 kr och löper per kalenderår. Du får faktura på beloppet. (Blir du medlem under november eller december bjuder vi på de månaderna)

För en hel familj kostar familjemedlemskap 250 kr per kalender år. Som familj räknas alla familjemedlemamr som du registrar med samma bostadsadress. Har du frågor så  maila kassor@vingakershundklubb.se eller ring vår kurstelefon 070 623 40 30  Om GDPR hos Vingåkers Hundklubb

Vingåkers Hundklubb hanterar medlemmars personuppgifter för att administrera föreningen. Följande personuppgifter kommer att behandlas av föreningen: namn, adress, e-postadress, personnummer och telefonnummer samt i förekommande fall uppgifter om hund. Behandlingen kommer endast att ske utifrån föreningens syfte med medlemsregistret och inom ramen för Folkbildningsrådets krav för samarbete med ett  studieförbund.    Inga uppgifter lämnas ut till tredje man.