Här hittar du information om Vingåkers hundklubb  och kontaktuppgifter mm


Vingåkers Hundklubb är en fristående förening.
Verksamheten är förlagd till Vingåker, men alla som delar våra värderingar är välkomna som medlemmar.

Vårt motto är enkelt: "För att det är kul att ha hund!"

Ändamålet är att verka för god hundhållning och hundvård för alla intresserade hundägare samt att genom olika åtgärder bidra till ett gott förhållande till icke-hundägare.


Vi vill engagera både unga och gamla medlemmar och deras hundar för att ha kul tillsammans. En stor del av vår verksamhet består därför av att genom kurser och medlemsträffar utbilda hundägare och familjemedlemmar. Med kurserna vill vi först och främst stimulera till fördjupade relationer mellan människa och hund.


All vår verksamhet bedrivs ideellt och vår kursverksamhet sker i samarbete med ABF.

I vår kursverksamhet är alla hundraser välkomna, med eller utan stamtavla. Men hunden måste vara vaccinerad och ID märkt och detta gäller vid all vistelse på klubben.


Hedersledamöter

Årsmötet 2023 belöt att  utse klubbens två grundare 

Ingrid Larsson och Madeleine Eriksson

till Vingåkers Hundklubbs hedersledamöter. 


Klubbens historia

2003-2024

Efter att Madeleine Eriksson i många år hållit hundkurser både privat och genom Studiefrämjandet tycktes hundägandet och intresset öka enormt i Vingåker i början på 2000.
Kanske borde det finnas en hundklubb i Vingåker? funderade hon och frågade då Ingrid Larsson, som tidigare gått hundkurs för Madeleine med en av sina tollare, om hon skulle vilja vara med och starta upp en klubb. Ingrid som sedan tidigare hade stor erfarenhet av klubbarbete, tyckte det var en bra idé.


Därför kallade man till ett upptaktsmöte i Studiefrämjandets lokaler den 19 november 2003. De hade i förväg bestämt att om det kom 10 personer som ville bli medlemmar, skulle de starta upp Vingåkers Hundklubb. Det kom 40 personer!
Sagt och gjort. Efter flera turer med Vingåkers kommun och mycket pappersarbete för tillstånd och annat samt ett gott samarbete med Studiefrämjandet, hade de fått tillgång att hyra den förfallna 4-H gården i Sävstaholms slottspark. Både klubbstugan och området hade ett stort behov av renovering och röjning. Men med flertal medlemmars tid och engagemang, företag som ställde upp med både saneringar och maskiner, så kunde de första kurserna starta våren -04.


Än idag har klubben många engagerade medlemmar som hjälper till med allt från gräsklippning till att städa klubbstugan och det är vi oerhört tacksamma för. Vi kan nog våga oss påstå att vi har Sveriges vackrast belägna hundklubbsområde!

Kontakt